LDAPAdminDownload now

OverviewNewsScreenshotsDocumentationDownloadForums

LDAP Admin: Download

Downloads

LdapAdmin 1.8.3
        LdapAdminExe-w32-1.8.3.zip1.59 Mb
        LdapAdminExe-w64-1.8.3.zip1.92 Mb
        LdapAdmin-1.8.3.zip951.71 Kb
 

LdapAdmin 1.8.2
        LdapAdminExe-w64-1.8.2.zip1.92 Mb
        LdapAdminExe-w32-1.8.2.zip1.59 Mb
        LdapAdmin-1.8.2.zip948.76 Kb
 

LdapAdmin 1.8.1
        LdapAdminExe-w32-1.8.1.zip1.59 Mb
        LdapAdminExe-w64-1.8.1.zip1.92 Mb
        LdapAdmin-1.8.1.zip948.74 Kb
 

LdapAdmin 1.8
        LdapAdmin-1.8.zip948.72 Kb
        LdapAdminExe-w64-1.8.zip1.92 Mb
        LdapAdminExe-w32-1.8.zip1.59 Mb
 

LdapAdmin 1.7.2
        LdapAdminExe-w64-1.7.2.zip1.82 Mb
        LdapAdminExe-w32-1.7.2.zip1.50 Mb
        LdapAdmin-1.7.2.zip2.52 Mb
 

LdapAdmin 1.7.1
        LdapAdminExe-w64-1.7.1.zip1.82 Mb
        LdapAdminExe-w32-1.7.1.zip1.50 Mb
        LdapAdmin-1.7.1.zip882.73 Kb
 

LdapAdmin TranslationProject
        TranslationProject.zip36.53 Kb
 

LdapAdmin 1.7
        LdapAdminExe-w32-1.7.zip1.50 Mb
        LdapAdminExe-w64-1.7.zip1.82 Mb
        LdapAdmin-1.7.zip882.73 Kb
 

LdapAdmin LangTool
        LangTool.zip1.33 Mb
 

LdapAdmin 1.6.1
        LdapAdmin-1.6.1.zip781.62 Kb
        LdapAdminExe-1.6.1.zip793.67 Kb
 

LdapAdmin 1.6
        LdapAdminExe-1.6.zip779.06 Kb
        LdapAdmin-1.6.zip1.06 Mb
 

LdapAdmin 1.5.2
        LdapAdminExe-1.5.2.zip764.76 Kb
        LdapAdmin-1.5.2.zip731.32 Kb
 

LdapAdmin 1.5.1
        LdapAdminExe-1.5.1.zip763.52 Kb
        LdapAdmin-1.5.1.zip727.89 Kb
 

LdapAdmin 1.5
        LdapAdminExe-1.5.zip763.41 Kb
        LdapAdmin-1.5.zip727.92 Kb
 

LdapAdmin 1.4.1
        LdapAdminExe-1.4.1.zip751.45 Kb
        LdapAdmin-1.4.1.zip707.96 Kb
 

LdapAdmin 1.4
        LdapAdmin-1.4.zip705.94 Kb
        LdapAdminExe-1.4.zip717.48 Kb
 

LdapAdmin 1.3
        LdapAdminExe-1.3.zip693.29 Kb
        LdapAdmin-1.3.zip665.46 Kb
 

LdapAdmin 1.2
        LdapAdminExe-1.2.zip607.06 Kb
        LdapAdmin-1.2.zip645.72 Kb
 

LdapAdmin 1.1
        LdapAdmin-1.1.zip370.38 Kb
        LdapAdminExe-1.1.zip658.17 Kb
 

LdapAdmin 1.0
        LdapAdminExe-1.0.zip576.62 Kb
        LdapAdmin-1.0.zip366.92 Kb
 

LdapAdmin 0.9.96
        LdapAdmin-0.9.96.zip354.03 Kb
        LdapAdminExe-0.9.96.zip552.27 Kb
 

LdapAdmin 0.9.95
        LdapAdmin-0.9.95.zip354.74 Kb
        LdapAdminExe-0.9.95.zip552.24 Kb
 

LdapAdmin 0.9.92
        LdapAdminExe-0.9.92.zip536.15 Kb
        LdapAdmin-0.9.92.zip337.20 Kb
 

LdapAdmin 0.9.91
        LdapAdminExe-0.9.91.zip536.07 Kb
        LdapAdmin-0.9.91.zip337.03 Kb
 

LdapAdmin 0.9.9
        LdapAdminExe-0.9.9.zip529.69 Kb
        LdapAdmin-0.9.9.zip327.91 Kb
 

LdapAdmin 0.9.86
        LdapAdminExe-0.9.86.zip452.70 Kb
        LdapAdmin-0.9.86.zip250.07 Kb
 

LdapAdmin 0.9.85
        LdapAdminExe-0.9.85.zip451.76 Kb
        LdapAdmin-0.9.85.zip247.36 Kb
 

LdapAdmin 0.9.84
        LdapAdminExe-0.9.84.zip450.70 Kb
        LdapAdmin-0.9.84.zip245.08 Kb
 

LdapAdmin 0.9.83
        LdapAdminExe-0.9.83.zip450.31 Kb
        LdapAdmin-0.9.83.zip244.75 Kb
 

LdapAdmin 0.9.82
        LdapAdminExe-0.9.82.zip450.13 Kb
        LdapAdmin-0.9.82.zip244.67 Kb
 

LdapAdmin 0.9.81
        LdapAdminExe-0.9.81.zip450.00 Kb
        LdapAdmin-0.9.81.zip244.60 Kb
 

LdapAdmin 0.9.8
        LdapAdminExe-0.9.8.zip448.75 Kb
        LdapAdmin-0.9.8.zip185.77 Kb
 

LdapAdmin 0.9.7
        LdapAdminExe-0.9.7.zip371.66 Kb
        LdapAdmin-0.9.7.zip142.25 Kb
 

LdapAdmin 0.9.62
        LdapAdminExe-0.9.62.zip353.01 Kb
        LdapAdmin-0.9.62.zip115.14 Kb
 

LdapAdmin 0.9.61
        LdapAdminExe-0.9.61.zip352.45 Kb
        LdapAdmin-0.9.61.zip114.60 Kb
 

LdapAdmin 0.9.6
        LdapAdmin-0.9.6.zip115.25 Kb
        LdapAdminExe-0.9.6.zip352.08 Kb
 

LdapAdmin 0.9.51
        LdapAdmin-0.9.51.zip109.38 Kb
        LdapAdminExe-0.9.51.zip347.77 Kb
 

LdapAdmin 0.9.5
        LdapAdminExe-0.9.5.zip344.08 Kb
        LdapAdmin-0.9.5.zip109.33 Kb
 

LdapAdmin 0.9.1
        LdapAdminExe-0.9.1.zip322.84 Kb
        LdapAdmin-0.9.1.zip182.89 Kb
 

LdapAdmin 0.9
        LdapAdminExe-0.9.zip322.24 Kb
        LdapAdmin-0.9.zip90.61 Kb


Copyright (C) 2012 Tihomir Karlovic & www.ldapadmin.org. All rights reserved.   Design by Alexander Sokoloff. Impressum
LDAP Admin